פניה בנושא רישיון רכב

פניה מקוונת למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון כלי רכב אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*. בקשה לביצוע כפל או חידוש רישיון רכב כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.