פניה בנושא מידע בזמן אמת - SIRI

פניה מקוונת למרכז התמיכה של רשות הארצית לתחבורה ציבורית שעונה למפתחים לגבי מידע שגוי, אופן ההתחברות ושאלות לגבי ממשק SIRI לא יענו שאלות קוד על אופן פיתוח הממשק.