מסירת מסמכים

לבקשה או חידוש תג חניה לנכה

פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי למסירת מסמכים לבקשה או חידוש תג חניה לנכה בלבד. יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים הרפואיים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות בהליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה באתר רשות הרישוי.

פרטים אישיים של מוגבל הניידות בלבד
הנחיות למשלוח מסמכים

נא לסרוק לקובץ PDF אחד את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים הרפואיים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד ולצרפו לפניה. את הסריקה לקובץ אחד ניתן לבצע באמצעות סורק אישי או ברוב חנויות הצילום.