מסירת מסמכים בנושא תג חניה לנכה

טופס פניה מקוון ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי למסירת מסמכים בקשה או חידוש, אובדן או גניבה של תג חניה לנכה, הוספה או החלפה רכב בתג. יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים הרפואיים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות בהליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה.

פרטים אישיים של מוגבל הניידות בלבד
הנחיות למשלוח מסמכים

נא לסרוק לקובץ PDF אחד את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים הרפואיים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד ולצרפו לפניה. את הסריקה לקובץ אחד ניתן לבצע באמצעות סורק אישי או ברוב חנויות הצילום.