פניה בנושא תחבורה ציבורית

פניה מקוונת לרשות הארצית לתחבורה ציבורית בנושא רישוי קווי תחבורה ציבורית, אוטובוסים, מוניות, רישוי חברות להסעה באוטובוסים, זוטובוסים.