בקשה למשלוח תדפיס נקודות חובה לנהג

פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבל תדפיס על מצב נקודות החובה  של הנהג. התדפיס יישלח בדואר ישראל, בהתאם לכתובת הנהג כפי שהתקבלה ממשרד הפנים, בתוך 10 ימי עבודה, לאחר שתיבדק התאמת הנתונים שהוזנו: מס' רישיון נהיגה (4d), מס' תעודת זהות (5), שם משפחה (1) ושם פרטי (2).