בקשה להשלמת מסמכים לרכב ביבוא אישי

פניה מקוונת למחלקת יבוא באגף הרכב בנושא רישיונות יבוא לכלי רכב המיובאים ביבוא אישי. יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות בתהליך ייבוא אישי של כלי רכב.

פרטים אישיים
פרטי בקשה ליבוא רכב
הנחיות למשלוח מסמכים

נא לסרוק לקובץ PDF אחד את כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד ולצרפו לפניה. את הסריקה לקובץ אחד ניתן לבצע באמצעות סורק אישי או ברוב חנויות הצילום.