פניה בנושא תג חניה לנכה

פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי על מצב (סטטוס) הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה. יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות בהליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה.
יש למלא את פרטי מוגבל הניידות בלבד.