פניה בנושא תג חניה לנכה

פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי על מצב (סטטוס) הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, אובדן או גניבה של תג חניה לנכה, הוספה או החלפה של רכב בתג. יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות באתר רשות הרישוי. אין להגיש בפניה זו בקשה לקבלה או חידוש תג חניה לנכה!!!
יש למלא את פרטי מוגבל הניידות בלבד.