פניה היא כל בקשה שאין בה מרכיב של תלונה, כגון בקשה לקבלת שירות, מידע או סיוע, וכן כל המלצה או הצעה בנושאי מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נותן מענה לפניות של אזרחים לבקשות לקבלת מידע, המלצות, רעיונות או הצעות בנושאי תפקוד המשרד ומדיניותו.