פניה בנושא טיפול בבדיקות רפואיות

פניה מקוונת למחלקת עדכון ובקרה באגף הרישוי בנושא טיפול בבדיקות רפואיות הנדרשות בתהליך הנפקת רישיון נהיגה  . יש לצרף לפניה קובץ PDF אחד שיכלול את כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי גיל הנהג ודרגת רישיונו.