פניה בנושא טיפול בבדיקות רפואיות

פניה מקוונת למחלקת עדכון ובקרה באגף הרישוי בנושא טיפול בבדיקות רפואיות הנדרשות בתהליך הנפקת רישיון נהיגה . יש לצרף לפניה את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי גיל הנהג ודרגת רישיונו. נא לאסוף את המסמכים בקובץ ארכיון מסוג ZIP ולצרפם לפניה.