פניה בנושא מידע סטטי - GTFS

פניה מקוונת למרכז התמיכה של רשות הארצית לתחבורה ציבורית שעונה למפתחים לגבי פניות ושאלות בנושא GTFS.