פניה בנושא מאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני

פניה מקוונת לאגף הרישוי עבור הערות או הארות לגבי נוסח לא ברור או מטעה של שאלה או תשובות במאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני. נא להעתיק את מספר השאלה כפי שהוא מופיע בכותרת השאלה.