פניה בנושא דחיית קורס ריענון

פניה מקוונת למחלקת המידע באגף הרישוי בנושא דחיית קורס ריענון . במידה ולא ניתן להגיע לקורס במועד הנקבע מסיבות אילו ואחרות, יש לצרף לפניה צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון נהיגה וצילום מסמך תומך (תעודת סטודנט, חוגר וכו'). נא לאסוף את המסמכים בקובץ ארכיון מסוג ZIP ולצרפם לפניה.