פניה בנושא רישיון נהיגה

פניה מקוונת למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון נהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*. בקשה לביצוע כפל או חידוש רישיון נהיגה כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.