פניה למנהל אתר האינטרנט

פניה מקוונת למנהל אתר האינטרנט של משרד התחבורה בנושא עיצוב האתר, ניווט וזמינות המידע. משוב זה יסייע לנו לשפר את האתר ולהפוך אותו ליותר שימושי עבורך. לתשומת לבך, פניות שונות בנושא תחבורה ניתן להפנות ישירות לממונים על מסירת מידע לציבור באגפים המתאימים במשרד התחבורה.