פניה בנושא ספנות חופית

פניה מקוונת למנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים הכוללת בקשות, פניות ושאלות בנושא ספנות חופית - רישום במרשם כלי השיט הישראלי שמחויבת בקבלת היתר בכתב מאת מנהל רספ"ן.