תלונה על תחבורה הציבורית

דף 1 מ-5
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מטפל בתלונות על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית: אוטובוסים ומוניות. לפני שליחת הטופס יש להתייחס למגבלות   על הגשת התלונה.