תלונה לאגף הביקורת ותלונות הציבור

עד להודעה חדשה, תלונות לטיפול אגף הביקורת ותלונות הציבור ניתן להפנות רק בפקס 03-9545450 או בדואר לכתובת: אגף הביקורת ותלונות הציבור ת"ד 42, בית-דגן 50250.

אגף הביקורת ותלונות הציבור בודק תלונות לאחר מיצוי הבדיקה של האגפים המקצועיים במשרד התחבורה ואינו מטפל בפניות ציבור.
לתשומת לבך, תלונות ופניות ראשונות ניתן להפנות ישירות לממונים על מסירת מידע לציבור באגפים המתאימים במשרד התחבורה.
בפניה יש לפרט פעולות, ולצרף העתקים מהתכתבויות שבוצעו מול הגורם המקצועי. את המסמכים הרלוונטיים לתלונה יש לאסוף בקובץ ארכיב אחד (ZIP) ולצרף לטופס.

תלונות שהטיפול בהן מול הגורם המקצועי לא מוצה ופניות ציבור לא תענינה!!