תלונה היא טענה או תרעומת על המשרד, בגין מעשה או מחדל, הימנעות מפעולה או פעולה בניגוד לחוק, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למחויבות של הארגון, או בניגוד לנוהל הארגון, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בה נוקשות יתירה או אי-צדק.
לתשומת לבך, תלונות ופניות ראשונות ניתן להפנות ישירות לממונים על מסירת מידע לציבור באגפים המתאימים במשרד התחבורה. בפניה לאגף הביקורת, יש לפרט פעולות, ולצרף העתקים מהתכתבויות שבוצעו מול הגורם המקצועי.

תלונה על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית

תלנה מקוונת לרשות הארצית לתחבורה ציבורית על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ומוניות) בגין: התנהגות נהג, שימוש של נהג בשפה לא נאותה, אי הזדהות של הנהג על פי דרישת הנוסע, תנאי נסיעה, אירועים חריגים, לרבות מקרי אלימות פיזית או מילולית או הטרדה אחרת כלפי הנוסעים והרקע להם. תלונות בנושא קווים בהם הנוסעים נוהגים לשבת בצורה נפרדת: הסדרי ישיבה באוטובוס, הטרדת הנוסע ע"י הנוסעים האחרים באשר למקום ישיבה באוטובוס, התערבות הנהג בסדרי הישיבה באוטובוס, התערבות הנהג בכל הנוגע לביצוע ההפרדה בכלל, אופן יידוע ההפרדה לנוסעים, תפקוד הנהג בעת אירועים חריגים, התנהלות מפעיל השירות בכל הנוגע לביצוע ההפרדה.

להגשת תלונה על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית   

תלונה לאגף בכיר ביקורת פנימית

תלונה מקוונת לאגף הביקורת שבודק תלונות לאחר מיצוי הבדיקה של האגפים המקצועיים במשרד התחבורה ואינו מטפל בפניות ציבור.

להגשת תלונה לאגף הביקורת  

מגבלות על הגשת תלונה

כדי למנוע כפילויות ולהבטיח טיפול הולם בתלונתכם, לא יטופלו תלונות במקרים הבאים:
  1. תלונה על עניין הנדון או שהוכרע בבית משפט
  2. תלונות המטופלות במקביל במשרד מבקר המדינה, במשטרה או ברשות ציבורית אחרת
  3. תלונה אשר הוגשה לאחר יותר מחודשיים מיום האירוע
  4. דרישה לפיצוי כספי מגוף חיצוני, כגון חברת האוטובוסים.