פניה בנושא C2S

פניה מקוונת למרכז התמיכה של רשות הארצית לתחבורה ציבורית עבור ספקי שלטים בלבד.
הטופס עבור דיווח תקלות ובעיות בפרוטוקול C2S